Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) zamijenila je PUL (Zakon o ličnim podacima) 25. maja 2018. Prema GDPR se o registraciji ličnih podataka moraju obavijestiti osobe koje pružaju ove podatke.

Društvo bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara (BHSFÖB) prikuplja između ostalog podatke za naš registar članova. Pošto možete doći u kontakt s nama i na drugi način, postoje dodatne situacije u kojima trebamo prikupiti lične podatke.

Situacije u kojima prikupljamo vaše lične podatke:

 • Kada se registrujete kao član
 • Kada se angažujete u našem društvu
 • Kada se prijavite za naše aktivnosti
 • Kada tražite isplatu putnih i drugih troškova pri učešću u našim aktivnostima

Zavisno od svrhe za koju nas kontaktirate prikupljamo različite podatke. Ovo se može odnositi na sljedeće podatke:

 • Lični i kontakt-podaci – slika (samo za članove, članove Upravnog odbora i drugih tijela), ime, datum rođenja, pol, matični broj, broj telefona, e-mail adrese i poštanska adresa
 • Detalji plaćanja – broj vašeg bankovnog računa

Zašto nam trebaju vaši lični podaci?

Da bismo ispunili naše ciljeve trebaju nam članovi, volonteri i angažovane osobe. Da bismo imali članove, volontere i angažovane osobe potrebni su nam lični podaci.

Svako postupanje s vašim ličnim podacima ima za cilj da omogući samo one aktivnosti koje su u skladu sa statutom BH Saveza žena u Švedskoj.

Potrebni su nam vaši lični podaci kako bismo uradili sljedeće:

 • Administrirali članstvo
 • Omogućili dobru uslugu kao što su odgovori na vaše zahtjeve, ispravljanje netačnih podataka ili slanje podataka kao što su novosti
 • Pozivali vas na aktivnosti i seminare koje organizujemo
 • Tražili državnu i druge potpore ili naknadu za aktivnosti

Pored gore navedenih mogu postojati i dodatni razlozi koji će se navesti u trenutku prikupljanja vaših podataka. Takođe prikupljamo lične podatke kako bismo ispunili naše ugovorne i zakonske obaveze, naprimjer iz računovodstvenih i poreskih razloga.

Ko može postupati s vašim ličnim podacima?

Prvenstveno naš Upravni odbor može postupati s vašim ličnim podacima. Nikada nećemo prodati vaše lične podatke trećim licima.

Pravna osnova za prikupljanje ličnih podataka

Da bismo mogli postupati s vašim ličnim podacima moramo imati pravnu osnovu. Imamo pravo postupati s vašim ličnim podacima jer ste se registrovali kao član. Takođe i drugi švedski zakoni, kao što su Zakon o računovodstvu i Zakon o privatnosti, mogu zahtijevati da postupamo s ličnih podacima.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Ako budete neaktivan član tokom jedne godine izbrisaćemo vaše lične podatke iz našeg registra. Isto važi i kada vaši lični podaci više nisu relevantni za gore navedene svrhe ili se više ne zahtijevaju u skladu sa zakonskim vremenom čuvanja. Mi nećemo čuvati vaše lične podatke duže nego što je potrebno.

Vaša prava

Imate pravo uticati na način kojim postupamo s vašim ličnim podacima i imate pravo:

 • Pristupiti svojim ličnim podacima
 • Na ispravku netačnih ličnih podataka
 • Na brisanje vaših ličnih podataka ako više nisu potrebni
 • Znati koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke
 • Biti nememorirani u našim registrima, međutim, postoje zakonske obaveze koje nas u tome sprečavaju, kao što je Zakon o računovodstvu
 • Zahtijevati da se postupanje s vašim podacima ograniči
 • Žaliti se Kompjuterskoj inspekciji ako smatrate da postupamo s vašim ličnim podacima u suprotnosti s GDPR-om

Želite znati više ili imate pitanja?

Kontaktirajte info@bhsfob.se

Pratite nas

© 2019–2024. All Rights Reserved