Bli medlem

Anmälan för inträde

i Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige

Till ordinarie medlem i sällskapet kan väljas nordisk-bosnisk-hercegovinsk författare/översättare/bibliotekarie och/eller en person som på annat sätt gjort en betydande insats för den bosnisk-hercegovinska litteraturen.

Sällskapet kan ha enskilda personer som stödmedlemmar.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter denna ansökan. Om ansökan avslås kan skriftligt klagomål inlämnas till styrelsen som kommer att behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft efter att medlemskapsavgiften betalats (från Sverige Plusgirot: 95 13 35-9; från utlandet IBAN: SE37 9500 0099 6034 0951 3359; BIC: NDEASESS).

Medlemsavgiften är 300 SEK. Medlemsavgiften för studerande, pensionärer, sekreterare och kassör är 150 SEK.


    Jag godkänner härmed att Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige (SBHFÖB) får använda mina personuppgifter..*

    Följ oss

    © 2019-2024. All Rights Reserved