Bosnisk och dansk poesi i översättning

Köpenhamn
Datum
16 juni 2023
Tid
19:00 - 20:30
Plats
Danska Författarförbundet

Program

Jørgen Christian Wind Nielsen berättar om dansk PEN Språknätverk, Karsten Bjarnholt om Lyrikgruppen och Milena Rudež om SBHFÖB (Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier) från Sverige. Milena presenterar medlemmarna i SBHFÖB, poeterna Enisa Popović-Čengić, Tomislav Čale och Aleksandar Šajin, och pratar om översättningen av dansk poesi till bosniska/kroatiska/serbiska. Karsten Bjarnholt, Marianne Larsen, Niels Hav, Per-Olof Johansson och Helle Sloth-Nielsen läser sina dikter som har kommit ut i Bosnien och Hercegovina.

Poesiläsning

1:a delen

  • Enisa Popović-Čengić läser sina bosniska dikter som har översatts till svenska, och Jane Kabel läser sin översättning av Enisas dikt Nyckelsamlerska från bosniska till danska.
  • Karsten Bjarnholt läser sina senaste dikter som har översatts till bosniska av Milena Rudež.
  • Tomislav Čale läser ur den senaste diktsamlingen Röster, och Milena Rudež läser sin översättning av Tomislavs dikter ur antologin Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina
  • Marianne Larsen läser utvalda dikter ur boken Dubbelspråk, utgiven i Bosnien

Kort paus

2:a delen

  • Niels Hav läser tre dikter som har översatts till bosniska, kroatiska och serbiska.
  • Aleksandar Šajin, tvåspråkig poet, läser sina dikter på danska
  • Per-Olof Johansson, svensk-dansk poet, läser tre danska dikter ur boken Dagens dikt
  • Helle Sloth-Nielsen läser tre dikter publicerade i Milena Rudež översättning i den litterära tidskriften Susreti (Möten) i staden Brčko (Bosnien-Hercegovina)
  • Milena Rudež, tvåspråkig poet, läser tre haikudikter från sin diktsamling Skyen i vandet/Molnet i vattnet.

Det finns möjlighet till frågor och synpunkter efter läsningen. Jane Kabel hjälper till med simultanöversättning från bosniska till danska för Enisa, en bosnisk poet från Göteborg. Jørgen tackar å arrangörernas vägnar och uppmanar till samarbete.

Arrangörer

Registrering

Gratis inträde. Öppet för alla, anmälan krävs till Jørgen Christian Wind Nielsen, wind.kommunikation@webspeed.dk

Föregående Sarajevos litteraturkväll av Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige

Lämna din kommentar