Meho Baraković priset för år 2024 går till dr Izet Muratspahić

dr Izet Muratspahić

Meho Baraković priset för år 2024 går till dr Izet Muratspahić

Juryn bestående av dr Midhat Ajanović, juryns ordförande, Lidija Pavlović-Grgić och Samir Deumić, ordförande för Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige, beslutade enhälligt att Meho Baraković priset för år 2024 för ovärderlig insats till bosnisk litteratur och kultur skulle tilldelas dr Izet Muratspahić.

Den 24 februari 2024, i Göteborg, vid invigningen av den 7:e bosnisk-hercegovinska bokmässan i Sverige, påpekade Ajanović att dr Izet Muratspahić är en av de sällsynta litterära experterna som har extremt allvarligt undersökt fenomenet bosnisk litteratur i diasporan. Hans verk ”Litteratur av den bosniska diasporan i Skandinavien” (Književnost bosanskohercegovačke dijaspore u Skandinaviji) är grunden för all framtida forskning om detta fenomen. Izets decennier långa arbete spänner över flera områden – lexikografi, litteraturhistoria och kritik, lärobokslitteratur för våra barn som lär sig sitt modersmål i diasporan, översättning, prosa och poesi, samt redaktionellt arbete.

Izet Muratspahić föddes 1953 i byn Đakovići, Goražde kommun i Bosnien och Hercegovina. Han avslutade grundskolan i Osanica och Ilovača, gymnasiet i Foča och Filosofiska fakulteten i Sarajevo. Han arbetade som lärare i gymnasieskolorna i Goražde i fyra år och sedan från 1980 vid Filosofiska fakulteten i Sarajevo. Han avslutade sin forskarutbildning (”Historia och litteraturteori”) vid Universitetet i Zagreb, där han fick sin licentiatexamen 1985. Efter sin licentiatexamen arbetade han på sin doktorsavhandling med titeln ”Utveckling av den makedonska romanen”, som han försvarade vid Filosofiska fakulteten i Sarajevo 1991 och fick titeln doktor i litteraturhistoria. Sedan 1992 har han bott och arbetat i Uppsala. Izet Muratspahić har skrivit arton böcker, hundratals recensioner och uppsatser i litteratur och språk. Han är medlem i Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Dr Izet Muratspahić deltog inte i prisutdelningen av hälsoskäl. Haris Tucaković fick priset enligt hans önskemål.

Priset ”Meho Baraković” delas av Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige för enastående litterära prestationer inom poesi, prosa, översättning och essäskrivning.

Föregående Författarsällskapet i Bosnien och Hercegovina är rikare för tre av våra medlemmar
Följ oss

© 2019-2024. All Rights Reserved