Meho Baraković priset för år 2023 går till Midhat Ajanović Ajan

Meho Baraković priset för år 2023 går till Midhat Ajanović Ajan

Meho Baraković priset för år 2023 går till Midhat Ajanović Ajan

Juryn bestående av dr Sonja Bjelobaba (juryns ordförande), Milena Rudež och Samir Deumić beslutade den 25 februari 2023 enhälligt att dela ut priset ”Meho Baraković” för 2023 till Midhat Ajanović Ajan.

I juryns förklaring konstaterar bl.a. dr Sonja Bjelobaba: ”Ajans romaner är imponerande och igenkännbara för sin lärdom, en unik kombination av dystopiska teman med humor, formella experiment i form av en komplex narrativ struktur och forskning av språkliga gränser, samtidigt som de skapar varje genreexperiment i sin egen rätt. Det finns ofta en blandning av genrer inom romanerna, som nästan alltid innehåller inslag av historia blandat med magisk realism, tragiskt och komiskt, sammanvävning av intertextuella kopplingar med litterära verk, serier och filmkonst, samt enstaka utflykter till essäskrivande. Perspektivförändringar, fragmentarisk struktur och lek med kronotopen tvingar nästan läsaren att göra detektivarbete och kräver noggrann uppmärksamhet, såväl som kunskap om kultur och till och med olika språk för att kunna tyda förändringarna i språkkoden.”

Priset ”Meho Baraković” delas av Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige för enastående litterära prestationer inom poesi, prosa, översättning och essäskrivning.

Föregående Meho Baraković priset för år 2022 går till Milena Rudež
Följ oss

© 2019-2024. All Rights Reserved