Litteraturkväll på onsdagar: Merima Dizdarević

Merima Dizdarević (photo: Giuseppe Sannino)

Litteraturkväll på onsdagar: Merima Dizdarević

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) och Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier (BHSFÖB) har den 29 september 2021 arrangerat en litteraturkväll med Merima Dizdarević. Moderator: dr Sonja Bjelobaba.

Merima Dizdarević och hennes trespråkiga författarskap
Föregående Litteraturkväll på onsdagar: En kväll till minne av Meho Baraković
Följ oss

© 2019-2024. All Rights Reserved